Liên hệ

MÁY NÉN KHÍ PHÚC TẤN

Mã số thuế: 0314 025 580

Địa chỉ: 43/6S Ấp Hậu Lân, Xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

Kho hàng: 8/5K đường Huỳnh Tấn Chùa, Ấp Đông Lân 1, Bà Điểm, Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0918 564 769 - 0919.526.797

Email: info@maynenkhiphuctan.com


  • Proper format "name@something.com"
  • Nhập nội dung - content writing

0918 564 769